GUIA DE LECTURA

 


Sobre Vicent Sanhermelando podeu trobar informació actualitzada al seu blog. Ací teniu els enllaços.

Per accedir a la biografia, punxeu ací.

 
Per accedir a l'obra literària, punxeu ací.

  

 

El tema principal de la novel·la és lamor, concretament lestima entre una parella dadolescents que, per condicionaments sociopolítics, troba forts impediments per fer prosperar la relació. Els temes secundaris que s’hi tracten en el context familiar són relatius als matrimonis pactats, el negoci de la indústria de la seda o, fins i tot, la iniciació sexual.

Com a tema contextual determinant en la trama tenim les bandositats o hostilitats entre els dos bàndols de l’estament nobiliari que lluiten pel poder polític de la ciutat en les primeries del segle XV.

 

Guillem de Pertusa és el fill adoptiu de na Margarida, propietària del taller seder més prestigiós de València. Allí acudeix a comprar na Beatriu Boïl amb sa filla Caterina. Entre els dos adolescents naix una atracció tan forta com inconvenient, ja que les seues famílies pertanyen a distints bàndols enfrontats; els velluters són amics dels Centelles i els Boïl són parents del governador de la ciutat i s’alineen amb els Vilaragut. La relació dels dos joves s’aferma en secret, amb la col·laboració dels respectius amics. De sobte, un assassinat complicarà més encara l’amor de la parella, que transcorre cap a un destí que mai no hagueren imaginat.

 

La novel·la està dividida en trenta capítols en els qual la trama discorre alternativament per l’entorn de Guillem, de Caterina i de Joan, encara que conforme avança la història, es difumina aquesta distinció. Els capítols tenen una extensió desigual perquè tracten escenes independents, escenes el contingut de les quals ve anunciat pels títols (frases descriptives sobre les accions que fa un o altre personatge).

 

ELS PERTUSA:

Guillem. És el protagonista masculí, un jove de 17 anys, adoptat, que progressivament va assumint responsabilitats en el negoci familiar. Des que la coneix, se sent atret per Caterina, i es proposa lluitar pel seu amor, desoint la gent que li ho desaconsella. Té una gran estima pel seu oncle, que es proposa convertir-lo en un “home”.

Na Margarida, la mare de Guillem, és propietària d’un taller de seda que dirigeix amb l’escassa ajuda del seu cosí. Com que és amiga dels Centelles, no sol tindre clientela del bàndol contrari. Es va quedar viuda al poc d’adoptar Guillem, i se l’ha criat a soles, amb l’ajuda de la serventa.

L’oncle. És el teòric cap del taller, però no se n’ocupa. Té fama de galant i faldiller, i també és aficionat al joc. Quan el seu nebot compleix 17 anys, el du al bordell perquè “s’estrene” com a home.

Bertomeu i Damiata. Són el matrimoni que serveix a na Margarida al taller, on ell és l’encarregat. Aporten cert grau de comicitat a la novel·la per les seues discussions, que sovint semblen una paròdia. Tenen absoluta confiança per part de l’ama i volen Guillem com si fóra un fill.

Abdul és el criat, fill d’una dona musulmana que treballava al taller. És un poc més major que Guillem i li té gran estima i respecte.

Els amics de Guillem són Bernat i Mateu. El primer aporta trellat a la colla, i el segon és qui sempre està de broma.

ELS BOÏL:

Caterina és la protagonista femenina. A punt de complir 15 anys, coneix Guillem i se sent fortament atreta, encara que està compromesa amb un fill dels Soler. Progressivament es va despagant del compromís i vol retardar la boda, alhora que va creixent l’estima pel jove velluter, amb qui inicia una relació en secret.

Arnau està compromés amb Caterina. És molt fals, i li oculta a la nóvia  la vida llicenciosa que du. És nega rotundament a ajornar el casament.

En Lluch i Na Beatriu són els pares de Caterina. La mare no vol altra cosa que casar-la amb Arnau, sense atendre les peticions de la filla.

Estefania és la cosina de Caterina, a més de ser la millor amiga. És un poc més major i l’aconsella quan la troba malhumorada per l’actitud d’Arnau i l’anima a apropar-se a Guillem. Al remat, serà la còmplice necessària perquè prospere la relació dels dos estimats.

El germà de Caterina és Lluch, que tindrà una trobada violenta amb Guillem, encara que ignora la relació que té amb la germana.

Francesca és la criada de la casa. Té la gosadia de parlar clarament amb Caterina i també es converteix en còmplice de la xica per afavorir l’estima de la parella.

Úrsula va a la casa com a criada temporal, però sap com moure’s per a buscar allò que més l’afavorisca, cosa que li permetrà tindre una intervenció determinant cap al final de la història.

Ramon Boïl, governador de València, és oncle de Caterina i entra tràgicament en la trama a meitat de l’obra.

Florentina és una prostituta que rep en sa casa el governador, però conforme avança l’obra és converteix en un personatge fonamental.

 

L’època en què transcorre la història és el segle XV, concretament l’any 1407. Estem als inicis del que serà el segle d’or valencià, no sols culturalment, sinó també econòmicament, amb un gran augment demogràfic i un notabilíssim desenvolupament de la indústria sedera. La durada de la trama és de 26 dies, i si tenim en compte que en la nit del dotzé va ocórrer un fet que la història situa el 21 de març, podem calcular que la novel·la s’inicià el 9 d’eixe mes i acaba el 4 d’abril.

L’espai. L’obra transcorre íntegrament a la ciutat de València, amb localitzacions situades sempre dins del recinte emmurallat, llevat de l’última escena, que té lloc al grau. A l’apartat del context es donen més detalls de la ciutat.